www.pytek.net.pl/pytek/7wsa4bl
drukuj | zamknij

Shopping and service 13

Put money aside - odkładać pieniądze
Regulations - przepisy, regulamin
Save - oszczędzać
Stock exchange - giełda papierów wartościowych
Stock market - giełda
Stolen - kradziony
Terms and conditions - zasady i warunki
Unauthorised - nieautoryzowany
Cost/pay an arm and a leg - słono zapłacić/kosztować
Cost a fortune - kosztować majątek
Exclusive - eksluzywny
Expand - rozwijać
Pay through the nose - przepłacać
Rip-off - złodziejstwo, oszustwo
Thriving - doskonale prosperujący
drukuj | zamknij
www.pytek.net.pl/pytek/7wsa4bl