www.pytek.net.pl/pytek/b5zgd1i
drukuj | zamknij

Culture 3

Dictionary - słownik
Fictional - powieściowy, fikcyjny
Hail - przyjmować z entuzjazmem
Innovative - nowatorski
Literatury - literacki
Literature - literatura
Fantasy literature - literatura fantastyczna
Postmodern literature - literatura postmodernistyczna
Masterpiece - arcydzieło
Novel - powieść
Paperback - w miekiej/broszurowej oprawie
Plot-driven - fabuła prowadzona przez rozwój wątku
Poem - wiersz
From cover to cover - odcdeski do deski
Romance - romas
Set book - luktura
Sonnet - sonet
Story - opowiadanie, powieść
Detective story - powieść detektywistyczna
Short story - nowela, opowiadanie
Style - styl
Theme - motyw
Translated - przetłumaczony
Volume - tom, książka
drukuj | zamknij
www.pytek.net.pl/pytek/b5zgd1i