www.pytek.net.pl/pytek/fis52ws
drukuj | zamknij

Shopping and service 11

Account number - numer konta
Amount - kwota, suma
Annual rate - roczna stopa
Balance - saldo
Bank account - konto bankowe
Bank manager - dyrektor banku
Billing cycle - cykl rozliczeniowy
Card number - numer karty
Card type - typ karty
Card verification number - numer weryfikacyjnej karty
Cardholder - właściciel karty
Cheque - czek
Credit card - karta kredytowa
Credit crunch - zmniejszenie przez banki dostępności pożyczek i kredytów
Credit limit - limit kredytowy
Credit card cloning - kopiowanie karty kredytowej
Debit card - karta debetowa
Debt-free - wolny od zadłużenia
Exceed - przekraczać
Expiry date - termin ważności
drukuj | zamknij
www.pytek.net.pl/pytek/fis52ws