www.pytek.net.pl/pytek/j6ofqpm
drukuj | zamknij

state and society 02

soldier - żołnierz
suicide bomber - terrorysta-samobójca
target - cel
threaten - grozić, zagrażać
war - wojna
civil war - wojna domowa
cold war - zimna wojna
guerilla war - wojna partyzancka
holy war - święta wojna
nuclear war - wojna nuklearna
world war - wojna światowa
announce the verdict - ogłosić wyrok
be innocent - być niewinnym
announce the verdict - ogłosić wyrok
announce the verdict - ogłosić wyrok
drukuj | zamknij
www.pytek.net.pl/pytek/j6ofqpm