www.pytek.net.pl/pytek/jt7vso6
drukuj | zamknij

Shopping and service @2

Publicity - rozgłos, reklama
Range - zakres
Tv commercial - reklama telewizyjna
Business - działalność gospodarcza, interes
Car wash - myjnia samochodowa
Carpenter - stolarz, cieśla
Contract - umowa
Delivery - dostawa
Dry cleaner's - pralnia chemiczna
Estate agent's - agent nieruchomości
Fix sth - naprawiać coś
Hairdresser's - salon/zakład fryzjerski
Hire - najmować (do pracy)
Laundrette - pralnia samoobsługowa
Manufacturer - producent/ka wytwórca
Order - zamawiać
Petrol station - stacja benzynowa
Plumber - hydraulik
Retailer - sprzedawca (detaliczny)
Tailor - krawiec
Borrow money from sb - pożyczać od kogoś pieniądze
Cash on delivery - płatność przy odbiorze
Be strapped for cash - odczuwać brak gotówki
Charge - opłata należność
Deposit - zaliczka, zadatek
Lend - pożyczać
Owe - być winnym/dłużnym
Pay by bank transfer - płacić przelewem
Pay - płacić
Pay by credit/debit card - płacić kartą kredytową/debetową
Pay in advance - płacić z góry
Pay in cash - płacić gotówką
Pay in instalments - płacić w ratach
Pay the balance - spłacić resztę należności
Account number - numer konta
Amount - kwota, suma
Annual rate - roczna stopa
Balance - saldo
Bank account - konto bankowe
Bank manager - dyrektor banku
Billing cycle - cykl rozliczeniowy
Card number - numer karty
Card type - typ karty
Card verification number - numer weryfikacyjnej karty
Cardholder - właściciel karty
Cheque - czek
Credit card - karta kredytowa
Credit crunch - zmniejszenie przez banki dostępności pożyczek i kredytów
Credit limit - limit kredytowy
Credit card cloning - kopiowanie karty kredytowej
Debit card - karta debetowa
Debt-free - wolny od zadłużenia
Exceed - przekraczać
Expiry date - termin ważności
Fees - opłaty
Late-payment - odsetki za,zwłokę
Foreign currency - obca waluta
Income - dochód
Insured - ubezpieczony
Interest - oprocentowanie
Interest charges - odsetki do zapłacenia
Interest rate - stopa oprocentowania
Invest money - inwestować pieniądze
Invest money in stock/shares - inwestować pieniądze w obligacje/udziały
Investor - inwestor/ka
Loan - pożyczka, kredyt
Lost - zgubiony
Pay back - zwrócić
Pay off - spłacić
Put money aside - odkładać pieniądze
Regulations - przepisy, regulamin
Save - oszczędzać
Stock exchange - giełda papierów wartościowych
Stock market - giełda
Stolen - kradziony
Terms and conditions - zasady i warunki
Unauthorised - nieautoryzowany
Cost/pay an arm and a leg - słono zapłacić/kosztować
Cost a fortune - kosztować majątek
Exclusive - eksluzywny
Expand - rozwijać
Pay through the nose - przepłacać
Rip-off - złodziejstwo, oszustwo
Thriving - doskonale prosperujący
drukuj | zamknij
www.pytek.net.pl/pytek/jt7vso6