www.pytek.net.pl/pytek/k40j0jg
drukuj | zamknij

Culture 4

Commercial art - griafika reklamowa
Contemporary art - sztuka współczesna
Art festival - festwal sztuki
Art gallery - galeria sztuki
Artist - artysta/artyskta
Artwork - oprawa plastyczna
Behind the scenes - za kulisami
Build/construct - budować, konstruować
Bronze - brąz
Canvas - płótno
Charcoal - węgiel drzewny
Collection - kolekcja
Private collection - prywatna kolekcja
Public collection - kolekcja państwowa
Create - tworzyć
Curator - kustosz
Depict - przedstwiać
Design - projektować
Display - pokaz
Fireworks display - pokaz sztucznych ogni
Exhibit - wystawiać (na pokaz)
Exhibition - wystawa, pokaz
drukuj | zamknij
www.pytek.net.pl/pytek/k40j0jg