www.pytek.net.pl/pytek/v08w8f9
drukuj | zamknij

state and society 04

life imprisonment - kara dożywotniego pozbawienia wolności
prison - więzienie
property - własność, mienie, nieruchomość
take a bribe - przyjmować łapówkę
take to court - podać do sądu
witness a crime - być świadkiem przestępstwa
charity - charytatywny
community - społeczność
contribution - wkład, udział
fund-raising - gromadzenie funduszy
lack of support - brak wsparcia
mission - misja
underprivileged children - dzieci żyjące w złych warunkach
unemployment benefit - zasiłek dal bezrobotnych
drukuj | zamknij
www.pytek.net.pl/pytek/v08w8f9