www.pytek.net.pl/pytek/wwstrfw
drukuj | zamknij

Shopping and service 12

Fees - opłaty
Late-payment - odsetki za,zwłokę
Foreign currency - obca waluta
Income - dochód
Insured - ubezpieczony
Interest - oprocentowanie
Interest charges - odsetki do zapłacenia
Interest rate - stopa oprocentowania
Invest money - inwestować pieniądze
Invest money in stock/shares - inwestować pieniądze w obligacje/udziały
Investor - inwestor/ka
Loan - pożyczka, kredyt
Lost - zgubiony
Pay back - zwrócić
Pay off - spłacić
drukuj | zamknij
www.pytek.net.pl/pytek/wwstrfw