www.pytek.net.pl/pytek/xl8bjjh
drukuj | zamknij

Culture 5

Fade - blaknać
Fake - fałszywy
Frame - rama
Fresco - fresk
Installation - instalacja
Landscape - krajobraz
Material - surowiec
Monument - pomnik
National treasure - skarb narodowy
On view - eksponowane, udostepnione
Outline - zarys
Painter - malarz
Painting - obraz, dzieło malrskie
Oil painting - obraz olejny
Pastoral - sielki, wiejski
Popular - popularny
Sculpt - rzeźbić
Sculptor - rzeźbiarz
Sculpture - rzeźba
Sketch - szkic
Spectacle - widowisko
Still life - martwa natura
Stolen - kradziony
Stone - kamień
Structure - budowla, structura
Talent - talent, zdolność
Temporary - tymczasowy, prowizoryczny
Watercolour - akwarela
Well-known - powszechnie znany
drukuj | zamknij
www.pytek.net.pl/pytek/xl8bjjh